Geological Council and Professional Development Committee

Dr. Danda Pani Adhikari
Co-ordinator
 

Members:

Dr. Dibya Ratna Kansakar

Mr. Govinda Sharma Pokharel

Mr. Achyut Koirala

Prof. Dr. Tara Nidhi Bhattarai

Mr. Lila Nath Rimal

Mr. Sagar Kumar Rai

Mr. Shanmukhesh Chandra Amatya

Prof. Dr. Lalu Prasad Paudel

Mr. Rajendra Prasad Khanal

Dr. Som Nath Sapkota

Mr. Bala Ram Upadhyaya

Ms. Kabita Karki

Nepal Geological Society
P.O.Box No. 231
Kathmandu, Nepal
FREEPHONE: +977-01-4437874
Email: info@ngs.org.np