Advisory Committee

Mr. Gopal Singh Thapa   Mr. Nirendra Dhoj Maskey
Dr. Ramesh Prasad Bashyal   Mr. Achuta Nanda Bhandari
Dr. Amod Mani Dixit    Prof. Dr. Bishal Nath Upreti
Mr. Krishna Prasad Kaphle Mr. Ramesh Kumar Aryal
Mr. Pratap Singh Tater Prof. Dr. Megh Raj Dhital
Mr. Jagadishwar Nath Shrestha   Mr. Uttam Bol Shrestha
Dr. Dinesh Chandra Devkota Dr. Dinesh Pathak

 

                                  

 

Nepal Geological Society
P.O.Box No. 231
Kathmandu, Nepal
FREEPHONE: +977-01-4437874
Email: info@ngs.org.np