4th Executive Committee

(1986-1988)
 
President: Vinod Singh Chhetri
Vice-President: U. M. Pradhan 
Secretary: Shailendra Bhakta Shrestha
Joint Secretary: U. B. Pradhananga
Treasurer: K. K. Rajbhandari
 
Members:
  • R. R. Sharma
  • P. M. Pradhan
  • Jagadishwar Nath Shrestha
  • Krishna Prasad Kaphle
 
Nepal Geological Society
P.O.Box No. 231
Kathmandu, Nepal
FREEPHONE: +977-01-4437874
Email: info@ngs.org.np