7th Executive Committee

1992-1994
 
President: Amod Mani Dixit
Vice-President: Krishna Prasad Kaphle 
Secretary: Ganga Bahadur Tuladhar
Joint Secretary: Dr. Rajendra Bahadur Shrestha
Treasurer: Shardesh Raj Sharma
 
Members:
  • Mrs. Rama Shrestha
  • Ashok Kumar Duvadi
  • Samjwal Ratna Bajracharya
  • Bhola Kishor Dongol
Nepal Geological Society
P.O.Box No. 231
Kathmandu, Nepal
FREEPHONE: +977-01-4437874
Email: info@ngs.org.np