8th Executive Committee

(1994-1996)
 
President: Krishna Prasad Kaphle
Vice-President: Dr. Dibya Ratna Kansakar 
Secretary: Dr. Rajendra Bahadur Shrestha
Joint Secretary: Shyam Bahadur K.C.
Treasurer: Babu Raja Aryal
 
Members:
  • Mrs. Rama Shrestha
  • Dilip Sadaula
  • Shanker Giri
  • Madan Ratna Manandhar
 
Nepal Geological Society
P.O.Box No. 231
Kathmandu, Nepal
FREEPHONE: +977-01-4437874
Email: info@ngs.org.np