10th Executive Committee

(1998-2000)
 
President: Mr. Ramesh Kumar Aryal
Vice-President: Mr. Bashu Dev Kharel 
Secretary: Mr. Uttam Bol Shrestha
Joint Secretary: Mrs. Roshani Karmacharya
Treasurer: Mr. Arjun Aryal
 
Members:
 
  • Mrs. Shobha Singh
  • Mr. Rajendra Neupane
  • Mr. Rajendra Prasad Khanal
  • Mr. J.B. Bajracharya
 
Nepal Geological Society
P.O.Box No. 231
Kathmandu, Nepal
FREEPHONE: +977-01-4437874
Email: info@ngs.org.np