11th Executive Committee

(2001-2004)
 
President:  Mr. Pratap SinghTater
Vice-President: Mr. Gobinda Sharma Pokharel
General Secretary: Mr. Rajendra Prasad Khanal
Joint Secretary: Ms. Smita Kumari Shrestha
Treasurer: Dr. Tara Nidhi Bhattarai
 
Members:
 
  • Mr. Basanta Kafle
  • Mr. Ranjan Kumar Dahal
  • Mr. Murari Prasad Kharel
  • Mr. Shyam Bahadur KC
  • Mr. Tika Ram Paudel
  • Mr. Nir Shakya
  • Mr. Subas Chandra Sunuwar
  • Mr. Ramesh Kumar Aryal (Immediate Past President)
 
Nepal Geological Society
P.O.Box No. 231
Kathmandu, Nepal
FREEPHONE: +977-01-4437874
Email: info@ngs.org.np