14th Executive Committee

(2009-2011)
 
President:  Mr. Jagidhwar Nath Shrestha
Vice-President: Mr. Shyam Bahadur KC
General Secretary: Dr. Dinesh Pathak
Joint Secretary: Mr. Swostik Kumar Adhikari
Treasurer: Mr. Dinesh Kumar Napit
 
Members:
  • Mr. Pramod Simkhada
  • Mr. Trilok Chandra Bhatta
  • Mr. Ujjwal Raghubansi
  • Ms. Pramila Shrestha
  • Mr. Archan Dawadi
  • Mr. Santosh Dhakal
  • Mr. Ashish Ratna Shakya
  • Prof. Dr. Megh Raj Dhital (Immediate Past President)
 
Nepal Geological Society
P.O.Box No. 231
Kathmandu, Nepal
FREEPHONE: +977-01-4437874
Email: info@ngs.org.np