News and Events

 • Jul
  20
  Opinion Collection on Draft Constitution of Nepal-2072

  नेपाल भौगर्भिक समाजका सदस्यज्यूहरु,

   

  नेपालको संबिधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा भू-विज्ञान सम्बंधी सरोकार राख्ने विषयमा ने.भौ.स. का सदस्यहरुबाट राय संकलन गरिने यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छौ | उक्त मस्यौदा उपर आ-आफ्नो राय-सुझाब ब्यक्त गर्दा भू-विज्ञानको महत्व, उपयोगिता, विकाश तथा भू-बैज्ञानिकको हक-अधिकार संग सरोकार राख्ने मस्यौदाको भाग, धारा, उपधारा, अनुसूची खुलाएर यहि श्रावण ५ गते दिनको १२ बजे सम्ममा ई-मेल (dpathaktu@gmail.com) मार्फत हामीलाई उपलब्ध गराईदिनुहुन अनुरोध छ | यहाँहरुबाट प्राप्त राय-सुझाबलाई ने.भौ.स. ले संस्थागत रुपमा सम्बन्धित निकायमा पेस गर्ने जानकारी गराउछौ |

   

  मस्यौदाको प्रति यहाँहरुको अध्ययनको लागि ई-मेल मार्फत पठाईएको छ साथै www.can.gov.np/np/ncd.html बाट पनि प्राप्त गर्न सकिनेछ |

   

  नेपाल भौगर्भिक समाज

Nepal Geological Society
P.O.Box No. 231
Kathmandu, Nepal
FREEPHONE: +977-01-4437874
Email: info@ngs.org.np