September 28, 2023

Month: July 2021

नेपाल भौगर्भिक समाजको २१औं कार्यकारिणी समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, कोषाध्यक्ष र तीन सदस्यहरुका लागि मिति २०८०।०५।०१...
नेपाल भौगर्भिक समाजको २०औ कार्यकारिणी समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिब, उपमहासचिब, कोषाध्यक्ष र तीन सदश्यहरुका लागि मिति २०७८।०४।२९...